Checklists
Laatst gewijzigd op: 26 maart 2013

Werving via UWV WERKbedrijf

Het vinden van geschikt personeel is niet altijd even makkelijk en kan u veel tijd kosten. UWV WERKbedrijf kan dan uitkomst bieden. UWV WERKbedrijf is bekend met de arbeidsmarkt en heeft een uitgebreid bestand aan werkzoekenden. De instantie kan advies geven, uw vacature verspreiden, een voorselectie van kandidaten maken en eventuele (om)scholing regelen. Neemt u iemand met een uitkering in dienst, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden loonkostensubsidie krijgen.

Diensten UWV WERKbedrijf

UWV WERKbedrijf biedt verschillende (gratis) diensten op het gebied van werving van nieuwe werknemers:

  • informatie en advies over de arbeidsmarkt, werving en selectie, personeelsbeleid en subsidieregelingen;
  • verspreiding van uw vacature via onder andere internet, vacatureborden, banenmarkten en vacaturekranten;
  • voorselectie en bemiddeling door het koppelen van uw vacature aan geschikte ingeschreven werkzoekenden.

Daarnaast kunt u tegen betaling gebruikmaken van diensten als intensieve werving en selectie, advies op het gebied van personeelsmanagement, outplacement en re-integratie.

Aanmelden vacature

U kunt een vacature bij UWV WERKbedrijf aanmelden via www.werk.nl. In de vacaturetekst moet in ieder geval informatie staan over uw bedrijf, de locatie, functie-eisen, inhoud van het werk, werktijden, contractvorm en beloning. Na aanmelding bespreekt een consulent met u de functievereisten en de manier waarop UWV WERKbedrijf sollicitanten doorverwijst.

Werft uw organisatie voor het eerst via UWV WERKbedrijf, dan komt de consulent mogelijk op bedrijfsbezoek.

Zijn jongeren de doelgroep van uw vacature? Dan kunt u hulp krijgen van een specifieke ‘jongeren werkcoach’.

Voorselectie

Vervolgens komt de vacature zowel in de vacaturebank van de dichtstbijzijnde vestiging van UWV WERKbedrijf als in de vacaturebank van andere vestigingen in de omgeving. UWV WERKbedrijf selecteert ingeschreven werkzoekenden die op basis van hun kwalificaties aan uw functieprofiel voldoen en wijst hen op de vacature. Als zij geïnteresseerd zijn, verwijst UWV WERKbedrijf hen naar u door.

Scholing

Misschien lukt het toch niet om meteen de juiste kandidaat te vinden. Mogelijk moet u dan de functie-eisen aanpassen, maar soms is (om)scholing ook een optie. Werkzoekenden met een uitkering kunnen een opleiding of training volgen op kosten van UWV WERKbedrijf, zolang het gaat om een opleiding die noodzakelijk is voor het vinden van werk.

Diversiteitsbeleid

Het bestand van UWV WERKbedrijf is enorm divers. Dit biedt u de mogelijkheid om de diversiteit onder medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door het werven van 45-plussers, werkzoekenden met een migratieachtergrond, vluchtelingen of mensen met een Wajonguitkering.

Door diversiteit is uw bedrijf een betere afspiegeling van de samenleving en ontstaat een verscheidenheid aan expertise en visies op de werkvloer. Hierdoor is het makkelijker om (markt)ontwikkelingen te volgen.

Ook helpt diversiteitsmanagement bij het tegengaan van het personeelstekort: zo kan het met het oog op de vergrijzing nuttig zijn om 45-plussers te werven.

45-plussers

Mogelijk aarzelt u over het aannemen van oudere werknemers, maar zij hebben vaak juist een positieve invloed: door hun ruime werkervaring en vakkennis kunnen zij jongere werknemers nog wel wat kneepjes van het vak bijbrengen. Daarnaast heeft een 45-plusser vaak een groot netwerk binnen zijn branche opgebouwd, waar uw organisatie ook profijt van heeft. UWV WERKbedrijf kan u helpen bij het werven van 45- plussers.

Neemt u een medewerker van vijftig jaar of ouder in dienst die tot dat moment een uitkering kreeg, dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden premiekorting.

Loonkostensubsidie

Mogelijk neemt u via UWV WERKbedrijf een werknemer aan die een uitkering ontvangt. Gaat het om iemand tot vijftig jaar met een WGA,- WAO-, WAZ of Wajong-uitkering (of langer dan één jaar een WW-uitkering ), dan kunt u loonkostensubsidie krijgen. Het UWV betaalt dan 50% van het wettelijk minimumloon bij een fulltime contract.

Werven in het buitenland

Ook bij het werven van buitenlandse werknemers kunt u hulp krijgen. UWV WERKbedrijf zoekt dan kandidaten via de European Employment Services (EURES). Om een werknemer van buiten de EU aan te nemen moet u bij UWV WERKbedrijf een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Daarbij geldt een aantal voorwaarden:

  • U heeft geprobeerd binnen Europa een geschikte kandidaat te vinden.
  • U meldt de vacature aan bij UWV WERKbedrijf.
  • U respecteert de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.
  • De werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning, woont op redelijke afstand van de werklocatie en is ouder dan 18 en jonger dan 45 jaar.