Faq's
Laatst gewijzigd op: 11 december 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Is de btw die ik betaal over het kerstpakket aftrekbaar?

De werkkostenregeling ziet bijna alles wat je aan werknemers verstrekt als loon, waaronder kerstpakketten. Daarbij u als werkgever tot een bedrag van 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoeden of verstrekken. Dit wordt ook wel het ‘werkkostenforfait’ genoemd. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2%.  Over alle kosten buiten het werkkostenforfait moet de werkgever een eindheffing van 80% afdragen.

In 2020 is het percentage van 1,7% tijdelijk verhoogd tot 3%.

Raadleeg voor meer informatie over de Werkkostenregeling onze checklist De vaste onkostenvergoeding en de Wkr.