Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 juli 2017 | Geschreven door: Hans Delissen
reiskostenvergoeding

Mag ik mijn medewerkers ook contant uitbetalen?

Sinds januari 2016 is het verplicht om minimaal het equivalent van het Wettelijk Minimumloon (WML) giraal over te maken aan uw medewerkers. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en beoogt onderbetaling van medewerkers tegen te gaan.

Meer dan minimumloon

Krijgt uw medewerker meer dan het WML? Dan kunt u eventueel afwijkende afspraken maken over de betalingswijze van dit loon boven het minimumloon en de vakantietoeslag.

Voorschot

Vraagt uw medewerker om een voorschot? Dan kunt u hem dit wel contant uitbetalen. Let wel op: het loon dat u, na inhouding van het voorschot, aan uw medewerker overmaakt moet alsnog het equivalent van het WML zijn. Leg schriftelijk uw afspraken over het voorschot met uw medewerker vast.

Het minimumloon is 1 juli 2017 veranderd. Wilt u weten wat het huidige WML is? Bekijk het hier.