Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 maart 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Hebben buitenlandse werknemers een werkvergunning nodig?

Dan hangt er vanaf. Komt de buitenlandse werknemer uit een EU-land, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, dan is er geen werkvergunning nodig. In andere gevallen is een tewerkstellingsvergunning nodig, een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid en soms ook nog een machtiging tot voorlopig verblijf.

Tewerkstellingsvergunning

Komt een werknemer uit een ander land, dan moet de werkgever voor een eerste periode van negentig dagen een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV. De TWV is 1 jaar geldig. Komt de werknemer via een intermediair, dan kan deze de TWV aanvragen.

Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid

Komt de werknemer negentig dagen of meer werken, dan is er een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. De GVVA is een verblijfsvergunning met een toegevoegd document waarin is opgenomen voor wie de werknemer mag werken. Deze vergunning is aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Machtiging tot voorlopig verblijf

Ook is er in sommige gevallen een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig. Dat is een speciaal visum zodat de werknemer Nederland kan inreizen. Heeft de werknemer al een verblijfsvergunning voor een ander Schengenland, dan is er geen MVV nodig.