Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Hoe hoog is het vakantiegeld?

Een werknemer heeft recht op jaarlijks vakantiegeld, ofwel: vakantiebijslag, van minimaal 8% van zijn bruto jaarsalaris. In de cao kan bijvoorbeeld een hoger percentage staan. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon dat hij heeft verdiend in het afgelopen jaar. Winstuitkering en eindejaarsuitkering tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld. Voor overwerk betaalt u ook vakantiegeld, ook over een eventuele vakantietoeslag. 

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Als er in de cao staat dat er geen vakantiegeld wordt betaald, hoeft u dit niet te doen. Wel moet de werknemer dan minimaal 108% van het minimumloon verdienen.
  • Krijgt een medewerker drie keer het minimumloon of meer? Dan kunt u met diegene overeenkomen dat zij of hij geen of minder vakantiegeld krijgt. Leg dit duidelijk vast in een schriftelijke overeenkomst.