Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 maart 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Hoe organiseer je verkiezingen voor de OR?

Als jouw organisatie al een OR heeft, organiseert de OR zelf zijn verkiezingen. Dat gaat volgens de regels uit het OR-reglement. De ondernemingsraad heeft HR wel nodig om de verkiezingen te kunnen organiseren. Zeker als er digitaal wordt gestemd, wat bijna altijd het geval is. Dan is er een actuele lijst nodig met de e-mailadressen van alle kiesgerechtigden die zowel passief als actief kiesrecht hebben. Normaal gaat het om werkmailadressen. Is er geen werkmailadres, dan mag een privémailadres ook, zolang de werknemer vooraf bij HR aangegeven heeft dat deze gebruikt mag worden voor zakelijke communicatie.

Stemgerechtigd

De Wet op de ondernemingsraden stelt dat alle medewerkers die ‘meer dan drie maanden in de organisatie werkzaam zijn’ ook stemgerechtigd zijn en zich kandidaat kunnen stellen. Het gaat dan om werknemers in tijdelijke of vaste dienst, oproepcontracters, payrollmedewerkers en medewerkers die vanuit de organisatie elders zijn gedetacheerd. Uitzendkrachten en ingeleende gedetacheerden moeten ten minste 18 maanden voor de organisatie werken. Vraag het OR-reglement even op. Daar kunnen andere termijnen en groepen instaan. De bestuurder van de organisatie is nooit verkiesbaar en nooit stemgerechtigd.

Instellingsverplichting

Is er geen OR of PVT bij jou in de organisatie? Instelling van een OR is vanaf 50 werknemers wettelijk verplicht. Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is vrijwillig, maar bij vanaf 20 werknemers moet je regelmatig vragen of er behoefte aan is. De rol van HR bij de instelling van een OR of PVT is een groot. Zij moeten namens de bestuurder de eerste verkiezingen uitschrijven, kandidaten oproepen en een voorlopig OR-reglement opstellen. Vaak is dat samen met een afvaardiging van de werknemers in een oprichtingscommissie.

Lees meer over het organiseren van verkiezingen op orvote.nl