Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
flexwerkers

Hoe vraag je als werkgever een MDIEU-subsidie aan voor vervroegde uittreding van je werknemer?

Werknemers moeten gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Als dat niet lukt, kunnen ze eerder stoppen met werken. De MDIEU-subsidie helpt hierbij. Werkgevers mogen deze subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen en om uitkeringen te geven aan werknemers die met vroegpensioen willen, bijvoorbeeld vanwege zwaar werk. De subsidie voor vervroegde uitdiensttreding is alleen mogelijk als er ook sprake is van een investering in duurzame inzetbaarheid. Werkgevers kunnen de MDIEU-subsidie in 2024 en 2025 aanvragen.

MDIEU subsidie stappenplan

1. Maak een bedrijfsanalyse
Door een bedrijfsanalyse te maken, brengen je de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en het eerder stoppen met werken in kaart. Daarnaast krijg je een beeld van welke activiteiten daarbij kunnen helpen. Je kan het onderzoek zelf doen of iemand inhuren. Als je besluit ook een activiteitenplan op te stellen, krijg je een vaste vergoeding van € 5.000 voor de uitgevoerde bedrijfsanalyse.

2. Stel een activiteitenplan op
Dit is een projectplan inclusief begroting om de duurzame inzetbaarheid voor je organisatie te verbeteren. In het activiteitenplan som je de activiteiten op die een oplossing bieden voor de knelpunten die in de bedrijfsanalyse naar voren zijn gekomen. Werkgevers kunnen duurzame inzetbaarheid onder andere stimuleren door bijvoorbeeld een training te organiseren of een nieuwe werkwijze te ontwikkelen.

3. Registreer je als subsidieaanvrager
Om subsidie te kunnen aanvragen, moet je eerst een eigen account aanmaken op het Subsidieportaal uitvoering van beleid. Daar is ook een handleiding te vinden waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd.

4. Dien de subsidieaanvraag in
Je kunt de subsidie twee keer per jaar aanvragen. Kijk op de website voor meer details. Daar vul je het elektronische aanvraagformulier in dat in je account in het subsidieportaal staat. De bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de begroting voeg je als bijlage toe. Na dertien weken wordt er een beslissing genomen over de subsidieaanvraag.