Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2016 | Geschreven door: Hans Delissen

De OR heeft binnenkort verkiezingen. Mag de directie ook stemmen bij de OR verkiezingen?

Iedere “in de onderneming werkzame persoon” (artikel 1 Wor) heeft het actieve en passieve kiesrecht met inachtneming van artikel 6 lid 2 en 3 van de Wor en het OR-reglement over de vereisten van de lengte van het dienstverband. Iedereen met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling met de ondernemer is een ‘in de onderneming werkzame persoon’ behalve de bestuurder.

Een algemeen directeur valt onder het begrip bestuurder; HR-directeuren en MT-leden hebben hiërarchisch de algemeen directeur nog boven zich en vallen onder het begrip “in de onderneming werkzame persoon”. Zij mogen wel stemmen. De directeur niet.