Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 april 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Ben ik verplicht om het verzoek van mijn medewerker om thuis te werken te honoreren?

Nee, u bent niet verplicht om toestemming te geven aan iedere medewerker die thuis wil werken. Wel heeft uw medewerker het recht om een verzoek tot thuiswerken in te dienen. Dit is vastgelegd in de Wet flexibel werken die 1 januari 2016 in werking is getreden.

26 weken in dienst

De medewerker dient wel al 26 weken in dienst te zijn om zo’n verzoek te kunnen doen. Ook dient het verzoek tot thuiswerken twee maanden voor de gewenste ingangsdatum te worden gedaan.

U bent op uw beurt wel verplicht om te overleggen met de medewerker en gemotiveerd te reageren op zijn of haar verzoek. Wilt u een dergelijk verzoek afkeuren? Zorg er dan wel voor dat u goed kunt beargumenteren waarom u daarvoor kiest.