Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Wanneer moet ik een arbeidsongeval melden?

Een arbeidsongeval vindt plaats bij of als gevolg van werkzaamheden. Een arbeidsongeval is meldingsplichtig als uw werknemer door een ongeval tijdens werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt. Blijvend letsel bestaat vaak uit lichamelijke klachten maar dit kan ook uit psychische klachten bestaan.

Melding: online en telefonisch

Leidt een bedrijfsongeval tot de dood, dan dient u dit telefonisch te melden aan de Inspectie SZW via het gratis telefoonnummer 0800-5151. Overige meldingsplichtige ongevallen kunt u ook telefonisch melden via dit telefoonnummer of online via www.inspectieszw.nl.

Boete

Let op: heeft u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct gemeld? Dan krijgt u een boete tot maar liefst € 50.000. Daarnaast kan uw werknemer proberen de schade op u te verhalen.