Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 september 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn werknemer wil zorgverlof aanvragen omdat zijn buurvrouw ernstig ziek is. Hij is geen familie van haar. Moet ik het zorgverlof inwilligen?

Ja, werknemers mogen ook zorgverlof aanvragen als zij iemand verzorgen die geen familie is, zo bepaalt de Wet arbeid en zorg. De zorg kan ook verleend worden aan iemand met wie uw werknemer een sociale relatie heeft. Degene die verzorging nodig heeft, moet ernstig ziek zijn of een levensbedreigende ziekte hebben. U kunt ter uitzondering een zorgverlofaanvraag weigeren wegens dringend bedrijfsbelang. Doe dit wel minimaal een week voordat het zorgverlof in zou gaan. Overigens is het weigeren van een zorgverlofaanvraag, ook al heeft u een dringende reden, vaak niet aan te raden. De kans bestaat dat de werknemer zich ziek gaat melden of zelf ontslag zal nemen.
Meer weten over zorgverlof? Bekijk deze checklist.