Modellen
Laatst gewijzigd op: 28 september 2019

Formulier onkostendeclaratie

Met het formulier onkostendeclaratie kunnen werknemers onkosten declaren, zoals reiskosten. Ook andere onkosten kunnen uw medewerkers met dit formulier aangeven. Let wel goed op, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat u zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van uw werknemers. Vraag ten eerste dan ook in het onkostenformulier alleen naar de gegevens die u nodig heeft om de onkostendeclaratie te kunnen verwerken en de betaling te kunnen uitvoeren. Zorg er ten tweede voor dat uw de onkostendeclaraties op de juiste wijze verwerkt en bewaart. De Belastingdienst schrijft voor dat u deze administratie een aantal jaren moet bewaren, ga hier wel zorgvuldig mee om.