Modellen
Laatst gewijzigd op: 4 juli 2019

Vakantiereglement

Iedere werknemer heeft bij een fulltime dienstverband recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Naast wettelijke regels wat betreft vakantiedagen, kunnen er in de voor uw organisatie geldende cao regels wat betreft vakantiedagen staan. Is dat niet het geval? Dan kunt u een vakantiereglement opstellen, gebruik daarvoor dit model reglement.