Modellen
Laatst gewijzigd op: 12 april 2010

Verzuimreglement

Werkgever en werknemer zijn bij verzuim samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Het is verstandig de afspraken over verzuim en re-integratie vast te leggen in een reglement.