Nieuws
Publicatiedatum: 10 januari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
Vaardigheden compleet

7 werktrends voor 2024

Welke HR-trends komen er in 2024 op jouw organisatie en medewerkers af en hoe speel je hierop in? We hebben er zeven op een rij gezet.

 1. Minder selectief werven, meer aandacht op behoud
  De arbeidsmarkt blijft krap, zeker voor sommige functies en sectoren. Dat betekent dat het niet makkelijk is medewerkers met de juiste kwalificaties te vinden en behouden. Voor HR is het daarom belangrijk om veel nadrukkelijker en sneller te kijken naar wat sollicitanten wél kunnen en naar hoe hun competenties in de organisatie optimaal ingezet kunnen worden. Dus niet meer op zoek te gaan naar schapen met vijf poten. In 2024 zal HR nog meer moeten investeren in het behoud van bestaande medewerkers. Met betere ontwikkelmogelijkheden, gezonde maaltijden, ruimte voor sport en beweging, aandacht voor verzuim en werkstress. Ook het beter betalen van werknemers (13e maand, bonus, winstdeling), maar vooral het investeren in opleiding en ontwikkeling kunnen leiden tot meer motivatie en betrokkenheid.

 

 1. De AI-revolutie staat voor de deur
  Het zal je vast niet ontgaan zijn: ChatGPT kan (bijna) alles wat jij kan, in een verrassend snel tempo. De AI-revolutie zal steeds meer verweven raken in bepaalde processen en een enorme impact op het werkende leven hebben. Aan de ene kant neemt technologie bepaalde taken over van mensen, die daardoor ruimte krijgen voor andere taken. Tegelijkertijd wordt het een uitdaging om te bepalen hoe je (goed) omgaat met die technologie. Worden sommige functies misschien overbodig? En hoe gaan medewerkers zich de vaardigheden eigen maken die deze ontwikkelingen horen? Dit zijn allemaal vragen waar werkgevers en HR-professionals nu al bij stil moet staan.

 

 1. Minder flex, meer vast
  De trend is onomkeerbaar: minder flex en meer vast zal ook in 2024 de toon zijn. De plannen om de arbeidsmarkt aan te passen blijven actueel en treden vermoedelijk in 2025 grotendeels in werking. Dus: minder mogelijkheden voor opeenvolgende tijdelijke contracten, strengere criteria en meer handhaving bij het beoordelen of iemand in dienst of zzp’er is, hogere belastingen en minimumtarieven voor zzp’ers en het verruilen van oproepcontracten in basiscontracten met meer werkgaranties.

 

 1. Flinke stijging loonkosten
  In 2024 stijgen de loonkosten flink – met dank aan de inflatie van de jaren ervoor. Er geldt een nieuw minimumuurloon, die de onderste loonschalen omhoogduwt. Ook pensioenlasten worden hoger: vanaf nu bouwt elke medewerker pensioen op van 18 in plaats van 21 jaar. Ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling is minder groot, waardoor werkgevers minder onbelast kunnen vergoeden of verstrekken.

 

 1. Diversiteit en inclusie
  Het is niet meer weg te denken: een werkplek waar iedereen zich veilig en inclusief voelt. Dus zal diversiteit in 2024 nog belangrijker worden. Dat betekent ook inclusieve, transparante procedures voor werving en selectie. Geef wervingsbureaus expliciet de opdracht een divers samengestelde kandidatenlijst aan te leveren. Stem werving en selectie af op een brede doelgroep, gebruik inclusieve taal, leg functie-eisen, kandidatenprofielen en beoordelingscriteria vooraf vast en zorg voor een divers samengestelde selectiecommissie. Geef minderheidsgroepen de ruimte om zich te ontwikkelen door ze te coachen en ontwikkelingsprogramma’s te bieden.

 

 1. Thuiswerken is een blijvertje
  Thuiswerken zal ook in 2024 heel normaal zijn. Het scheelt de werknemer reistijd en de werkgever reiskosten. Bovendien werken mensen thuis productiever en heeft de werkgever minder werkplekken nodig. Daarom integreren veel organisaties het thuiswerken in hun organisatiebeleid. Thuiswerken blijft een zaak tussen werkgever, de OR en de individuele werknemer. Werknemers krijgen geen recht om te kiezen waar ze willen werken. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Werken waar je wilt verworpen.

 

 1. Leidinggeven wordt verbinden
  Alle trends leiden ertoe dat er iets anders wordt gevraagd van leidinggevenden. Zij moeten vooral verbinden. Binnen de meer diverse teams, tussen medewerkers die thuis en op kantoor werken en vanwege de nadruk op medewerkersbehoud. Dat betekent andere competenties die passen bij veranderende interacties.