Nieuws
Publicatiedatum: 16 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

8 miljoen extra voor werkplekaanpassing in 2020

Per 1 maart 2020 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor een generieke werkplekaanpassing die wordt vergoed door het UWV. Op dit moment kunt u alleen een aanvraag indienen voor een werkplekaanpassing bij het UWV als u al iemand in dienst heeft met een beperking. Met deze nieuwe maatregel hoeft dat niet. Het doel is dat werkgevers zo een werkplek creëren voor meerdere/opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking. Deze pilot generieke werkgeversvoorziening is een experiment van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier is maar liefst 8 miljoen euro voor beschikbaar. Zo maakte staatssecretaris Van Ark onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Inclusieve arbeidsmarkt

De pilot is een maatregel om een inclusieve arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Omdat het dit moment alleen mogelijk is om een aanvraag voor een werkplekvoorziening te doen als er al iemand is dienst is, hebben veel werkgevers nog ‘koudwatervrees’, zo schrijft van Ark. Een werkgever die de intentie heeft om een werkplek te creëren voor iemand met een arbeidsbesparing, kan vanaf 1 maart meteen aan de slag met de aanvraag. Wel staat er een voorwaarde tegenover: als werkgever moet u minimaal drie jaar duurzame werkgelegenheid bieden.

Vanaf februari 2020 zal het UWV werkgevers inlichten over deelname aan de pilot generieke werkgeversvoorziening.