Nieuws
Publicatiedatum: 28 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Aanvullende RI&E bij werken met gevaarlijke stoffen

Per 1 januari treedt de gewijzigde Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) in werking. Bedrijven die onder de nieuwe ARIE-regeling vallen, moeten een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. Daarnaast moeten ARIE-plichtige bedrijven zich vanaf 1 januari aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De ARIE is een onderdeel van het Arbobesluit en is bedoeld om de veiligheid en gezondheid en van werkenden in bedrijvend die werken met gevaarlijke stoffen te beschermen tegen zware ongevallen en de gevolgen ervan te beperken.