Nieuws
Publicatiedatum: 7 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Bedrijfsarts nog niet leidend bij RIV-toets

Het gaat nog iets langer duren voordat het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets die het UWV doet op de re-integratieinspanningen van de werkgever. Het kabinet haf daarvoor een wetsvoorstel ingediend, maar heeft dat op 30 mei weer ingetrokken. De reden is dat men liever eerst het advies afwacht van de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Dat advies wordt verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar.  

Onzekerheid blijft bestaan 

Tot die tijd blijft alles dus bij het oude: het UWV toetst de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) weliswaar op basis van het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer, maar kan hier ook van afwijken. Dus zelfs als de werkgever het advies van de bedrijfsarts netjes opvolgt, kan het UWV besluiten tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Dit zorgt voor onzekerheid bij vooral kleinere, werkgevers.