Nieuws
Publicatiedatum: 12 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Cao-verhogingen steeds vaker met minimumbedrag

Er zijn inmiddels 30 bedrijfstakcao’s – een kwart van het totaal – afgesloten met een nieuw soort loonafspraak. Niet langer krijgt iedereen er een vast percentage bij, maar er geldt ook een minimumbedrag aan loonsverhoging. Dat is in het voordeel van de werknemers die in de lagere loonschalen zitten: als het percentage leidt tot een lager bedrag dan het afgesproken minimum, past de werkgever bij. Ziekenhuispersoneel, politieagenten en medewerkers in de metaalverwerking krijgen zo relatief hogere loonsverhogingen.

Nieuw fenomeen

Volgens Jannes van der Velde van AWVN, die namens de werkgevers cao’s afsluit met de vakbonden, is het een nieuw fenomeen: ‘Een jaar geleden zagen we dit soort afspraken nog niet’, zegt Van der Velde tegen de NOS, ‘Werkgevers zien dat de hoge inflatie hard aankomt bij lagere inkomensgroepen. Dan ligt het voor de hand iets extra’s te doen’. Al eerder had de FNV de looneis bij cao-onderhandelingen omgezet van een percentage in een (deels) vast bedrag.

Rechtvaardig belonen

Deze nieuwe trend in cao’s sluit naadloos aan wat beloningsexpert Kilian Wawoe in zijn boek Het Nieuwe Belonen aangeeft als rechtvaardig belonen, waarbij gekeken moet worden naar het minimum inkomen dat medewerkers nodig hebben om te kunnen leven. Door de aanhoudend hoge inflatie ontstaat er financiële stress in deze groep: het aantal dagen van de maand is soms te lang voor het verdiende inkomen.

Winstdeling

Wawoe stelt de combinatie van percentage met een vast minimum ook voor bij winstdelingsregelingen. Als deze niet al in de cao zijn vastgelegd, zijn dit soort regelingen volgens de Wet op de ondernemingsraden artikel 27.1.a instemmingsplichtig. Vergeet dus niet de ondernemingsraad vroegtijdig te betrekken bij (een wijziging van) de winstdelingsregeling die niet uit een cao voortkomt.