Nieuws
Publicatiedatum: 8 november 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
CO2-registratie

CO2-registratie uitgesteld naar 1 juli 2024

Als een organisatie 100 of meer werknemers heeft, is de werkgever vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Eerder zou de WPM al per 1 januari 2024 verplicht worden. Wel kun je vanaf 1 januari al vrijblijvend starten met het registreren van de CO2-uitstoot van reisbewegingen van personeel, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of je nu kiest voor de (vrijwillige) startdatum van 1 januari of de verplichte datum van 1 juli: de rapportage over de metingen moeten uiterlijk zijn ingediend op 30 juni 2025.

Start rapportage

Omdat de Raad van State de rapportageverplichting op een aantal punten onduidelijk vindt, onder andere over de motivering en inwerkingtreding van de grenswaarde voor zakelijk verkeer in 2030 en over de voorgestelde maatwerkregels, is er een nieuwe officiële ingangsdatum ingesteld. Werkgevers mogen wel al vanaf 1 januari beginnen met rapporteren. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas te op 1 juli 2024 te rapporteren, telt de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 voor het hele jaar.

1,5 megaton minder CO2

De regering wil dat werkgevers zich bezighouden met de verduurzaming van werknemersmobiliteit en legt daarom een verplichting tot het rapporteren op van zakelijke ritten en woon-werkverkeer. Op basis hiervan wordt gemonitord of het gestelde doel van 1,5 megaton minder CO2-uitstoot afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit in 2030 wordt bereikt.