Nieuws
Publicatiedatum: 8 februari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

FNV maant kabinet tot naleving DBA

Vakbond FNV heeft het kabinet gemaand de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba) te handhaven. De wet tegen schijnzelfstandigheid is al zes jaar geleden ingevoerd, maar nooit gehandhaafd. De vakbond geeft het kabinet tot donderdag 17 februari de tijd om met een ‘adequate reactie’ te komen. Zo niet, dan stapt de FNV naar de rechter. Dat staat in een brief aan Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën.

Wet Dba

Doel van de Wet Dba is schijnzelfstandigheid tegen gaan. In de wet is geregeld dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf duidelijkheid hebben over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Is er echt sprake van een opdrachtverlening, waarbij de zzp’er zijn eigen belasting betaalt? Of toch van loondienst, waarbij de werkgever belasting en premies moet afdragen? Het probleem is dat in sommige gevallen niet duidelijk is. De vorige kabinetten hebben daarom de handhaving op de lange baan geschoven.

Platformbedrijven

Vooral platformbedrijven als Deliveroo en Uber hebben geprofiteerd van het nalaten de wet te handhaven, aldus de FNV. De bond heeft al een aantal rechtszaken tegen dit soort bedrijven gewonnen: de zogenaamde zelfstandigen waren gewoon werknemers, zei de rechter. Ze hebben dus recht hebben op een arbeidscontract en de cao geldt ook voor hen.

Webmodule

In januari 2021 is een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online gegaan. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat de tool in ongeveer 70 procent van de gevallen meer duidelijkheid kon geven over de te gebruiken arbeidsrelatie en in 30 procent van de gevallen dus niet.