Nieuws
Publicatiedatum: 8 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Schiphol

FNV overweegt massaclaim tegen bagage-afhandelaars op Schiphol

Vakbond FNV overweegt namens de medewerkers van bagage-afhandelaars een collectieve claim in te dienen bij de rechter tegen de slechte arbeidsomstandigheden bij de bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De arbeidsinspectie constateerde vorige week dat het goed mis is, slechte arbeidsomstandigheden, hoge werkdruk en veel zwaarder tilwerk dan toegestaan. Met als gevolg: veel uitval, een hoog verzuim en in relatief veel gevallen blijvend letsel.

‘Pijn in de buik’

De arbeidsinspectie bracht op 2 september een onverwacht bezoek aan Schiphol naar aanleiding van recente reportages bij NOS, Nieuwsuur en Volkskrant. Dat was voor het eerst sinds (te) lange tijd; het vorige bezoek was uit 2009. De aanbevelingen die de inspectie toen deed, zijn voor een belangrijk deel niet opgevolgd. Hanne Buis, operationeel directeur van Schiphol, had ‘pijn in haar buik’ van de bevindingen, maar wast haar handen in onschuld: het waren de onderaannemers waar deze wantoestanden plaatsvinden en daar was Schiphol niet verantwoordelijk voor.

Kansrijk

Volgens advocaat en arbeidsjurist Max Keulaerds is het plan van FNV voor een collectieve claim vrij kansrijk. Normaal zijn beroepsziekten moeilijk vast te stellen, maar hier gaat het om een groot aantal werknemers met uitzonderlijk veel (vergelijkbare) klachten. Werkgevers hebben volgens Keulaerds niet voldaan aan hun zorgplicht, zo blijkt uit hun eigen risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E). De tilnormen worden overschreden en de tilhulpmachines zijn er niet, zijn stuk of worden nauwelijks gebruikt.

RI&E

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het is de taak van HR om toe te zien op een gezonde en veilige werkplek voor werknemers, waarbij wordt voldaan aan de eisen van de Arbowet. Dat betekent het opstellen en regelmatig herijken van een verplichte RI&E, met een bijbehorend plan van aanpak. Zorg ervoor dat de aanbevelingen uit de RI&E en die van de arbeidsinspectie altijd snel worden opgevolgd. Wees ervan bewust dat de OR ook het recht heeft naar arbeidsinspectie of rechter te stappen als de arbeidsomstandigheden te wensen over laten.