Nieuws
Publicatiedatum: 13 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Gigantische boete voor werkgever én inlener

Inspectie SZW heeft een boete van ruim vijftigduizend euro opgelegd aan een schoonmaakbedrijf in Amsterdam. Het bedrijf overtrad een aantal belangrijke wetten, waaronder de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet arbeid vreemdelingen. Zo was er sprake van onderbetaling, kon het bedrijf geen deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden overhandigen en van twee werknemers zelfs geen tewerkstellingvergunning. Zo rapporteerde de Inspectie onlangs.

Ook boetes voor hotels

Niet alleen het schoonmaakbedrijf, maar ook de hotels waar de werknemers aan de slag waren hebben boetes gekregen van de Inspectie. Ofwel: niet alleen de werkgever zelf, ook de inlenende organisatie is verantwoordelijk voor de werknemers. Maakt u gebruik van de diensten van bijvoorbeeld een detacheringbureau of uitzendorganisatie? Zorg er dan voor dat u zeker weet dat deze organisatie zich aan de regels houdt. Een paar tips:

  • Ga na of de organisatie lid is van een brancheorganisatie.
  • Ga na of de organisatie correct is ingeschreven bij de KVK.
  • Controleer zelf ook altijd de identiteit van de medewerkers voordat ze aan de slag gaan.