Nieuws
Publicatiedatum: 3 november 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Hoe combineren we werken, zorgen en leren?

Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij blijven leren. Het combineren brengt zeker ook verrijking met zich mee en biedt mensen kansen, maar het gaat ook gepaard met spanningen. Veel werkenden voelen zich regelmatig opgejaagd. Ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft last van burn-outklachten.

Organiseren en voorlichten
De SER presenteert de notitie ‘Een werkende combinatie’.  De SER spreekt zich hierin uit voor een breed palet aan oplossingen en aandachtspunten. Bij de oplossingsrichtingen doet de raad aanbevelingen waarop directe actie mogelijk en nodig is, zoals het slimmer organiseren van tijden, beter voorlichten over bestaande verlofregelingen en het creëren van sluitende dagarrangementen voor schoolgaande kinderen.

Verlof en mantelzorg

Daarnaast doet de SER aanbevelingen als het optimaliseren van verlof na geboorte, het verbeteren van de combinatie van betaalde arbeid en mantelzorg en het stimuleren van een leven lang leren.
De raad voegt hier nog een oplossingsrichting aan toe in de vorm van het uitbesteden van diensten.