Nieuws
Publicatiedatum: 4 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Hoger onbelast vergoeden aan werknemers

De Werkkostenregeling wordt verruimd per 1 januari 2020, zodat werkgevers tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen kunnen geven aan medewerkers. Dit wordt mogelijk gemaakt, doordat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% wordt verhoogd. Deze zogeheten vrije ruimte is het percentage van de totale bruto loonsom dat u als werkgever onbelast mag vergoeden. Let op: dit geldt alleen voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Vooral MKB-werkgevers hebben hier dus profijt van. Boven de 400.000 euro blijft de vrije ruimte van 1,2% gelden.

Andere wijzigingen WKR

Naast bovengenoemde verruiming is er nog een aantal andere aanpassingen die het werkgevers makkelijker maakt om hogere vergoedingen aan het personeel te bieden. Zo vallen de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen. Dat betekent dat u dit onbelast kunt vergoeden, terwijl het niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Ook mag u medewerkers 20% korting geven op eigen producten, zolang dit niet de waarde van € 500 per jaar overschrijdt.