Nieuws
Publicatiedatum: 6 februari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Inhouden op minimumloon bijna altijd verboden

Sinds 1 januari zijn zo goed als alle constructies verboden om werknemers minder dan het minimumloon uit te betalen. Verrekeningen met en inhoudingen op het minimumloon, zoals maaltijdvergoedingen, zijn niet meer toegestaan. Dat staat in de Wet aanpak schijnconstructies, die een eind moet maken aan misbruik van (vooral buitenlandse) werknemers door op hun loon (te) hoge bedragen voor verleende diensten als huisvesting, zorg of eten in te houden.

Uitzonderingen
Naast de verplichte afdracht van sociale premies en loonbelasting blijven er nog drie nauw omschreven uitzonderingen over:

  • Zorgverzekeringskosten. Mag alleen op basis van een kopie van de zorgpolis van de werknemer die via de werkgever is verzekerd. De werkgever mag niet meer inhouden dan de geschatte gemiddelde premie.
  • Huisvestingskosten. Mag alleen op basis van een schriftelijke volmacht van de werknemer die gebruik maakt van huisvesting van of via de werkgever. De huisvesting moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. De werkgever mag niet meer dan 25% van het minimumloon inhouden.
  • Kosten voor energie, rioolheffing en waterschapsbelasting. Mag alleen bij arbeidsgehandicapte werknemers op basis van een schriftelijke volmacht. De werkgever mag niet meer inhouden dan de werkelijke kosten.

Eerdere regels
De Wet aanpak schijnconstructies was al gedeeltelijk en in fases ingegaan. Zo mag u sinds 1 januari 2016 werknemers met het minimumloon niet meer contant uitbetalen en bent u verplicht te zorgen voor begrijpelijke loonstrookjes. Sinds 1 juli 2015 geldt de ketenaansprakelijkheid: de werknemer mag niet alleen zijn directe werkgever, maar ook diens opdrachtgever aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van loon.