Nieuws
Publicatiedatum: 8 januari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Jeugd-LIV over 2018 wordt in 2019 automatisch uitgekeerd

Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming die u vanaf 2018 ontvangt voor werknemers tot 21 jaar die het wettelijk minimum jeugdloon ontvangen. Dit Lage Inkomensvoordeel voor de jeugd is bedoeld om werkgevers te compenseren voor het stapsgewijs verhogen van het minimumjeugdloon. De leeftijd van uw werknemer op 31 december 2017 bepaalt de hoogte van deze financiële tegemoetkoming. U hoeft dit LIV niet aan te vragen, de Belastingdienst keer het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit.

Hoogte bedrag jeugd-LIV

De hoogte van het jeugd-LIV hangt af van van het aantal verloonde uren van de werknemer. Bekijk in onderstaand schema uw maximale voordeel per werknemer:

Leeftijd op
31 december 2017
Jeugd-LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale jeugd-LIV
per werknemer per jaar
18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40