Nieuws
Publicatiedatum: 13 december 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
RI&E

Kabinet verplicht uitzendbureaus tot certificering

In de loop van 2024 moeten alle uitzendbureaus zich verplicht laten certificeren. De certificering moet goede woon- en werkomstandigheden garanderen voor alle werknemers van uitzendbureaus. Dat is nu vaak niet het geval, vooral arbeidsmigranten blijken kwetsbaar. De certificering moet malafide bureaus uitsluiten. De Arbeidsinspectie wordt speciaal uitgebreid om de wet te handhaven. Dat heeft het kabinet op 9 december besloten op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Grondslag: Waadi

De groep die zich moet laten certificeren is groter dan alleen uitzenders. Grondslag is dat iedere dienstverlener die valt onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) straks gecertificeerd moet zijn. Dat zijn niet alleen professionele uitzenders en detacheerders, maar ook bijvoorbeeld loodgieters die tijdelijk één medewerker tegen een hoger tarief dan de pure loonkosten detacheren bij een collega.

Arbeidsinspectie

Uitzenders worden aangemoedigd al voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Het is de ambitie dat op 1 januari 2025 alle uitzendbureaus en in staat zijn gesteld een certificaat te halen of aan te vragen. Vanaf dan gaat de Arbeidsinspectie actief handhaven. Bureaus die dan nog zonder geldig certificaat of zonder certificaataanvraag arbeidskrachten beschikbaar stellen, krijgen een boete, net als de organisaties die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen. Om de nieuwe handhaving goed voor te bereiden, wordt de inspectie al vanaf 2023 uitgebreid.