Nieuws
Publicatiedatum: 1 mei 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Leeftijdsdiscriminatie in vacaturetekst strafbaar

Discriminerend taalgebruik in uw vacaturetekst kan u duur komen te staan en een gang naar de rechter behoort zeer wel tot de mogelijkheden. Met name leeftijdsdiscriminatie is een veelvoorkomend fenomeen, zo wees eerder onderzoek van onderzoeksbureau Panteia en het Sociaal Cultureel Planbureau al uit. Toch is discriminerend taalgebruik in advertenties een veel voorkomend fenomeen. Dat blijkt uit het grote aantal meldingen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Alhoewel een oordeel van het CRM niet juridisch bindend is, laat de rechter haar oordeel wel zwaar meewegen, mocht het tot een rechtszaak komen. Zorg ervoor dat uw vacatureteksten geen discriminerend taalgebruik bevatten.

Opsporen leeftijdsdiscriminatie

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) heeft een instrument ontwikkeld om automatisch leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten op te sporen. De VU analyseerde voor het onderzoek bijna 40.000 vacatureteksten. Zo’n 4-5% van de vacatures bevat verboden indirecte woorden of woordcombinaties en 911 vacatures bevatten direct verboden discriminerend taalgebruik. Zo blijkt uit onderzoek van de VU in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sollicitanten afwijzen of werknemers ontslaan op basis van leeftijd is discriminatie en wettelijk verboden.

Tips om discriminerend taalgebruik te voorkomen

Alhoewel er in het onderzoek verschil wordt gemaakt tussen direct en indirect verboden woordgebruik, is het allebei bij wet verboden. Voorkom discriminatie in uw vacatureteksten met de volgende tips:

  • Vraag uzelf bij alle functie-eisen af of deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie, of dat deze (on)bewust voortvloeien uit het beeld dat u wellicht onterecht heeft over kenmerken van een geschikte kandidaat.
  • Laat uw vacaturetekst nalezen door minimaal 1 collega en vraag diegene of hij of zij merkt dat er een specifieke groep wordt aangesproken. Dat kan om leeftijd gaan, maar ook culturele achtergrond of gender.
  • Zoek in de vacaturetekst naar verwijzingen naar leeftijd. Denk ook aan termen als ‘pas afgestudeerd’, ‘aan het begin van je carrière’, ‘jong en dynamisch team’.

Meer weten over het opstellen van een goede vacaturetekst? Gebruik dan deze checklist.