Nieuws
Publicatiedatum: 17 maart 2023 | Geschreven door: Pam Delissen
Loonkloof

Loonkloof blijft groot: tussen 5 en 22%

Afhankelijk van de leeftijd blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk. In de leeftijdsgroep 22-27 jaar is het verschil in beloning in dezelfde functie ‘slechts’ 5%. Maar hoe ouder de werknemers, hoe groter de loonkloof. In de groep 54-59 jaar is de loonkloof ruim 22%. Dat blijkt uit een analyse van 1,3 miljoen loonstroken van de 50 meest voorkomende beroepen door de Van Spaendonck Groep, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Oorzaken

Mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen in elke leeftijdsgroep. Daar zijn verschillende oorzaken voor, die elkaar soms versterken. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen, hebben minder jaren werkervaring en nemen relatief veel zorgtaken op zich na het krijgen van kinderen. Zo bouwen ze minder ervaring op als iemand die doorlopend fulltime werkt. Ook hebben vrouwen in de oudere leeftijdsgroepen minder vooropleiding. Toch is gemiddeld 7% van het loonverschil tussen mannen en vrouwen niet te verklaren door deze oorzaken.

Rol HR

Als werkgever of HR-professional kan je actief sturen op gelijke beloning. Onderzoek hoe hoog de beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen in jouw organisatie en zorg dat de inschaling van nieuwe medewerkers niet genderafhankelijk is. Onderzoek ook hoe bij jullie de verdeling van mannen en vrouwen is over de hogere functies. Zogenaamde grote vennootschappen en beursgenoteerde ondernemingen zijn overigens sinds dit jaar verplicht deze cijfers jaarlijks te vermelden bij de SER, inclusief een plan van aanpak.