Nieuws
Publicatiedatum: 8 juli 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Loonkostenvoordeel wordt structureel en gaat flink stijgen

Het Loonkostenvoordeel (LKV) wordt structureel. Op dit moment kunnen werkgevers maximaal drie jaar lang LKV ontvangen voor een medewerker uit de doelgroep banenafspraak. Dit maximum gaat vervallen en het LKV zal gelden voor de gehele periode dat de banenafspraak geldt. Als de quotumregeling wordt geactiveerd, dan wordt het voor werkgevers nog aantrekkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Dan gaat het LKV namelijk ook flink stijgen, van € 1,01 naar € 4,78 per verloond uur. Dit betekent dat werkgevers die iemand in dienst nemen die valt onder de banenafspraak een totale bonus ontvangen van € 5.000 per baan van 25.5 uur. Zo kondigde Staatssecretaris Van Ark onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. In de tweede helft van 2019 dient Van Ark het wetsvoorstel in dat deze wijzigingen vastlegt.

Compleet systeem

Bovenstaande maatregelen zijn onderdeel van het zogeheten Breed Offensief, het initiatief dat bedoeld is om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Naast het structureel maken en verhogen van het LKV heeft van Ark nog een aantal andere maatregelen op de planning staan:

  • Het aanstellen van een zogeheten inspirator die werkgevers ondersteunt en inspireert bij het aan de slag gaan met de banenafspraak.
  • De bonus wordt overdraagbaar: werkgevers kunnen onderling besluiten om de bonus die via het LKV wordt uitbetaald onderling te verdelen waardoor samenwerking wordt bevorderd.
  • De administratieve lasten voor werkgevers worden verlaagd.