Nieuws
Publicatiedatum: 27 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
loonkostensubsidie

Maak gebruik van de SLIM-subsidie

Ben je op zoek naar subsidie voor leren en ontwikkelen bij jou in de organisatie? Kijk dan of de SLIM-subsidie iets is. Die is bedoeld voor organisaties tot 250 werknemers. Je kunt de subsidie aanvragen tussen 9 en 28 maart, of tussen 2 en 30 september 2024. Het maximumbedrag is € 24.999 per aanvraag. Het gaat niet alleen om subsidie voor opleidingen, ook voor leercultuurscans en loopbaanadvies. Het maximale uurtarief voor ingehuurde externe adviseurs is verhoogd van € 120 naar € 135.

Procedure

Je kan de aanvraag doen via het subsidieportaal ‘Uitvoering van beleid’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Grondslag voor de aanvraag is een goed in kaart gebracht scholingsbehoefte en een concreet scholingsplan. Alleen volledige aanvragen worden goedgekeurd. Zijn er te veel aanvragen dan wordt er geloot. Bij de beoordeling wordt gekeken hoe goed de aanvraag is onderbouwd, zowel op inhoudelijk als financieel. Binnen 18 weken krijg de aanvrager te horen of de subsidie is toegekend.