Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Minimumuurtarief zzp’er van 16 euro ter internetconsultatie

Het minimumtarief voor zzp’ers wordt 16 euro per uur. Zo staat in het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring dat nu ter internetconsultatie staat. In het wetsvoorstel staat niet alleen het tarief, maar ook een uitgebreide opsomming van werkzaamheden die wel én niet meetellen in de facturatie. Zo worden acquisitie-, scholings- en administratiekosten niet meegerekend. Kosten voor de voorbereiding van de opdracht tellen wél als direct aan de opdracht toe te rekenen kosten.

Flexibilisering arbeidsmarkt

In Nederland zijn maar liefst 1,1 miljoen zzp’ers werkzaam. Dit aantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo was in 2003 nog maar 8,3% van de werkenden zzp’er, terwijl dat percentage in 2019 al is opgelopen tot 12,2%. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een belangrijk HR-topic. Zo bevat de omstreden Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ook allerlei maatregelen om in te spelen op de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Reageren

U kunt tot 9 december 2019 hier online op het voorstel reageren. Daarna wordt het wetsvoorstel ter advies aan de Raad van State voorgelegd. Pas daarna wordt het bij de Tweede Kamer ingediend. Het zal dan ook nog wel even duren voordat het minimumloon voor zzp’ers een feit is.