Nieuws
Publicatiedatum: 28 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Gedragscode

Naar een inclusieve werkvloer

Werkgevers hebben een belangrijke taak bij het bevorderen van een inclusieve werkomgeving. Inclusieve organisaties zijn aantrekkelijk voor talenten, werknemers zijn er meer betrokken en tevreden en blijven langer. Omdat beslissingen vanuit meerdere perspectieven worden bekeken, presteren inclusieve organisaties beter en nemen evenwichtigere beslissingen en zijn daardoor innovatiever en creatiever. Om inclusiviteit te bevorderen heeft de AWVN het Manifest gelijke kansen, een arbeidsmarkt voor iedereen gepubliceerd. 

Sleutelrol werkgevers 

Iedereen moet zich op de werkvloer veilig voelen, zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en gelijkwaardig worden behandeld. Dat begint al bij het wervings- en selectieproces, maar ook bij het doorstroombeleid. Iedereen verdient immers gelijke kansen. De taak van de werkgever is te zorgen voor draagvlak en inclusiviteit te bevorderen, bijvoorbeeld dat het management het goede voorbeeld geeft. 

Stappenplan om een inclusieve organisatie te worden 

Om een inclusieve organisatie te worden, kunnen werkgevers acties ondernemen op het gebied van werving en selectie, inclusieve arbeidsvoorwaarden, werk anders organiseren en het creëren van een inclusieve cultuur: 

  • Talent staat voorop: iedereen moet kunnen meedoen; 
  • Het werk sluit aan bij de mensen: werk toegankelijk maken voor mensen die willen maar nu aan de kant staan; 
  • Inclusieve werving en selectie: persoonskenmerken die niet relevant zijn voor de (doorstroom)functie spelen geen rol; 
  • Doelstelling voor diversiteit: medewerkers van een organisatie zijn een afspiegeling van de beroepsbevolking; 
  • Talenten ontwikkelen en benutten: alle talenten moeten zich kunnen ontwikkelen en worden ten volle benut; 
  • Iedereen kan zichzelf zijn: ieders inbreng telt; 
  • Inclusief leiderschap: leidinggevenden moeten zorgen voor een inclusieve cultuur; 
  • Inclusieve arbeidsvoorwaarden: arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de werknemer.