Nieuws
Publicatiedatum: 23 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Kilometervergoeding

Onbelaste kilometervergoeding per 1 januari naar 21 cent

De maximale onbelaste kilometervergoeding gaat al per 1 januari 2023 van 19 naar 21 cent. Eerst was dat 1 januari 2024, maar het kabinet heeft het naar voren gehaald. De verhoging per 1 januari 2025 naar 23 cent is ook met een jaar naar voren gehaald. De vervroeging is op verzoek van de regeringspartijen in de Tweede Kamer, die eigenlijk hoopten op 1 juli 2022. Dat meldt het AD op 22 mei.

Hoogte en grondslag

De overheid bepaalt de grens aan wat maximaal onbelast mag worden uitgekeerd, de werkgever betaalt. Per organisatie kan de hoogte verschillen. En de grondslag: soms geldt de kilometervergoeding alleen voordaadwerkelijk verreden woonwerk- en zakelijke kilometers in de privéauto van de werknemer, soms geldt de vergoeding voor alle medewerkers, ongeacht hoe ze naar hun werk komen.

Instemmingsrecht OR

Kent jouw organisatie geen cao of staat er niets in de cao over een kilometervergoeding, dan is een verhoging van de kilometervergoeding een zaak van werkgever en werknemers. Omdat het een arbeidsvoorwaarde is, heeft de ondernemingsraad in zo’n geval instemmingsrecht.