Nieuws
Publicatiedatum: 10 april 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
flexwerkers

De Participatiewet zorgt voor de nodige vragen

Er is in de Tweede Kamer ergernis ontstaan over de Participatiewet. Deze wet heeft het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet eenvoudiger gemaakt en dat was wel de bedoeling. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering, en iedere gemeente heeft een wat andere aanpak. Dit zorgt voor verschillen die vragen oproepen. Volgens de Participatiewet moeten zowel de overheid als het bedrijfsleven tot 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is discussie over het aantal mensen dat aan een baan is geholpen. Moet je de arbeidsgehandicapten meetellen die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats? Als je de mensen van de sociale werkplaats niet meetelt dan kom je lager uit. In de publieke sector loopt men achter op het schema. Dit zorgt voor ergernis in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken moet daarom met een extra rapportage komen over het aantal te realiseren banen voor arbeidsgehandicapten binnen de overheidssector.