Nieuws
Publicatiedatum: 10 juli 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Quotumheffing arbeidsbeperkten marktsector van de baan

Er komt in 2018 geen quotumheffing voor arbeidsbeperkten. Althans, niet voor werkgevers in de marktsector. De marktsector moest in 2016 zorgen voor minimaal 14.000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten en hebben met 18.957 die doelstelling ruimschoots gehaald. Dit geldt niet voor de overheidssector. De overheid zorgde voor een schamele 3.597 nieuwe banen en kwam daarmee niet eens in de buurt van zijn doelstelling van 6.500. Zo bleek afgelopen week uit de tweemeting die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Quotumheffing overheidssector maar liefst
€ 5.000

Het UWV heeft op macroniveau gemeten hoeveel banen erbij zijn gekomen in de markt en bij de overheid. Nu moet nauwkeurig per werkgever worden bepaald hoeveel arbeidsplaatsen hij voor zijn rekening had moeten nemen en of dat is gebeurd. Hierna kan er een boete volgen van 5.000 euro per niet gecreëerde extra arbeidsplaats (van 25,5 uur). Klijnsma zet nu de voorbereidingen in gang die nodig zijn voor het activeren van een quotumregeling voor de overheidssector. Hoe lang dit proces zal duren is niet bekend, zo blijkt uit navraag bij het Ministerie van SZW. 

Flex of vast contract voor arbeidsbeperkte?

Om mee te tellen voor de banenafspraak, moet u een arbeidsbeperkte een contract aanbieden voor 25,5 uur per week. Gaat het om minder uur, dan tellen de uren mee naar ratio. U kunt, om te voldoen aan het quotum, dus ook meerdere arbeidscontracten aangaan als het contracten betreft voor minder dan 25,5 uur. Ook tijdelijke contracten en inleenverbanden tellen mee.