Nieuws
Publicatiedatum: 30 maart 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

SER legt knelpunten combinatiebaan bloot

Werkgevers die mensen in dienst hebben met een combinatiebaan – zij combineren meerdere banen en/ of zzp-klussen bij verschillende werkgevers – lopen het risico de wet de overtreden, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. In Nederland zijn er maar liefst 600.000 mensen met een combinatiebaan. Dat maakt het voor HR-professionals lastiger om in de gaten te houden of wetgeving niet wordt overtreden. Denk aan de arbeidstijdenwet. U heeft immers geen inzicht in het exact aantal uren dat uw medewerker bij een andere werkgever aan de slag is. Ook wordt een re-integratietraject ingewikkelder, omdat er sprake is van twee werkgevers en dus twee bedrijfsartsen die verschillend kunnen adviseren. Zo bleek van de week uit de verkenning ‘De vele kanten van banen combineren’ van de Sociaal Economische Raad (SER).

Verminderde flexibiliteit

Het hebben van een combinatiebaan komt de flexibiliteit van uw medewerker niet ten goede. De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever niet zomaar zijn medewerker zijn verminderde flexibiliteit mag aanrekenen zodat die werknemer niet meer wordt opgeroepen, aldus de SER. Overigens hoort uw medewerker u op de hoogte te stellen van zijn tweede baan. Zorg dat u goed in beeld heeft om wat voor soort werk het gaat, hoeveel tijd het van uw medewerker vergt en wat de beschikbaarheid van uw medewerker is.

Voordelen van combinatiebanen

De combinatiebaan brengt ook vele voordelen met zich mee. Het kan van-werk-naar-werktransities vergemakkelijken, arbeidsmobiliteit bevorderen en het is goed voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker. De combinatiebaan hoeft ook niet slechts op initiatief van de medewerker te zijn. Ook werkgevers kunnen hun medewerkers een combinatiebaan aanbieden, denk hierbij aan een medewerker die in een outplacementtraject zit of voor wie omscholing nodig is.