Nieuws
Publicatiedatum: 2 oktober 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Steeds meer werknemers overspannen

Het komt steeds vaker voor dat mensen zich met een burn-out of overspannenheid bij de bedrijfsarts melden. Maar liefst 42% van alle beroepsziekten zijn psychische beroepsziekten zoals overspannenheid of een burn-out, dat is maar liefst 6% meer dan twee jaar geleden. Bovendien zal dit percentage in de toekomst alleen maar stijgen, aldus Henk van der Molen, hoofd Nederlands Centrum van beroepsziekten. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Zo bleek vorige week uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC.

Meldingsplicht?

Burn-outs worden door de Inspectie niet gezien als meldingsplichtige ongevallen, zo bleek uit navraag bij de Inspectie: ‘Burn-outs staan zeker op onze radar, we hebben zelfs een speciaal team dat zich bezighoudt met werkstress.’ Toch hoeven individuele burn-outs niet gemeld te worden bij de Inspectie. ‘De bedrijfsarts van de werkgever moet wel beroepsziekten, en dus ook burn-outs, melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, bij het AMC,’ aldus Ivar Noordenbos, persvoorlichter bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Mannen en oudere werknemers

Overigens vallen vooral mannen en oudere werknemers vallen ten prooi aan beroepsziekten. Naast psychische beroepsziekten, komen ook beroepsziekten aan het bewegingsapparaat en het gehoor veel voor.