Nieuws
Publicatiedatum: 16 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Tweede Kamer akkoord met vrouwenquotum grote bedrijven

De Tweede Kamer heeft het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het ingroeiquotum van dertig procent vrouwen aan de top aangenomen. Het quotum houdt in dat de Raad van Commissarissen (RvC) van beursgenoteerde bedrijven voor minimaal dertig procent uit vrouwen moet bestaan. Een bedrijf dat deze 30% nog niet heeft bereikt, mag bij een vrijkomende plaats alleen een vrouw benoemen. Doen ze dat niet, dan wordt de benoeming nietig verklaard. Nu de meerderheid van de Tweede Kamer achter het advies van de SER staat, kan Van Engelshoven, minister van Emancipatie, aan de slag met de nieuwe wetgeving.

Streefcijfer te soft

Op dit moment geldt er nog geen quotum, maar een zogeheten streefcijfer. Dit wettelijk streefcijfer is al vanaf 2013 van kracht maar heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Het aandeel vrouwelijke bestuurders ligt nu op slechts 8,5 procent. Overigens gaat het quotum alleen gelden voor de RvC en niet voor de Raad van Bestuur (RvB) van bedrijven die aan de AEX zijn genoteerd. De verwachting van de SER is dat meer vrouwelijke commissarissen vanzelf gaan zorgen voor meer vrouwelijke bestuurders.

Advies SER is uitgebreider

Het advies van de SER gaat verder dan het ingroeiquotum. Er is een breed arsenaal aan verschillende maatregelen nodig om de culturele en genderdiversiteit in organisaties te bevorderen. Drie voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Organisaties moeten transparant zijn over diversiteit én het diversiteitsbeleid, bijvoorbeeld door een verplicht verslag hierover te maken.
  • Ondernemingsraden moeten hun rol oppakken als het gaat om het stimuleren van diversiteit. Denk daarbij ook aan het adviesrecht bij de benoeming van bestuurders en het recht om een commissaris voor te dragen.
  • Het oprichten van een pool van toptalenten met mensen met een migratieachtergrond.