Nieuws
Publicatiedatum: 6 april 2020 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

NOW-loket UWV open tot 31 mei

Werkgevers die vanwege de coronacrisis een tegemoetkoming nodig hebben voor de loondoorbetaling van werknemers kunnen een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Het UWV heeft hiervoor op maandag 6 april 9.00 uur een digitaal loket geopend dat tenminste openblijft tot 31 mei. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen onder voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen en in dienst houden. Die tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Lees hier meer over de inhoud van de regeling.

Grote drukte verwacht

Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Volgens directeur Fred Paling is het systeem afgelopen week daarop getest. Mocht de aanloop te groot worden, dan volgt er een automatische melding met het verzoek de aanvraag op een later tijdstip te doen. Werkgevers die een complete aanvraag indienen, kunnen uiterlijk binnen twee tot vier weken hun uitbetaling tegemoet zien. Dat kan alleen als de aanvraag in één keer goed en volledig is ingevuld. Aanvragers moeten tekeningsbevoegd zijn namens de organisatie en er mag geen surseance van betaling of faillissement zijn aangevraagd.

Checklist gegevens

Wilt u een aanvraag doen, houd vooraf dan alvast deze gegevens bij de hand:

  • Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail en gegevens contactpersoon. Het vestigingsadres kan alleen een Nederlands adres zijn.
  • Loonheffingsnummer: voor elk loonheffingsnummer is een aparte aanvraag vereist.
  • De periode van drie maanden waarover de tegemoetkoming wordt gevraagd. Dat kan zijn: maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli.
  • Het ingeschatte omzetverlies in die periode ten opzichte van 25% van de jaaromzet van 2019. Let op: het gaat dus om het ingeschatte omzetverlies over een periode van drie maanden in 2020 ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet van vorig jaar (dus niet ten opzichte van de omzet in dezelfde drie maanden in 2019). Het omzetverlies moet minimaal 20% bedragen.
  • Het nummer en de tenaamstelling van de (alleen Nederlandse) rekening die bekend is bij de Belastingdienst in het kader van de loonheffingen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
  • Een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding) van die rekening. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Na aanvraag van de werktijdverkorting stuurt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ontvangstbevestiging met een 5- of 6-cijferig zaaknummer; dat is weer nodig om de aanvraag te completeren.