Nieuws
Publicatiedatum: 10 juli 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Vanaf januari 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

Per 1 januari 2018 krijgen niet alleen werknemers maar ook uw opdrachtnemers recht op minimumloon. Opdrachtnemers wil zeggen: iedereen die volgens een overeenkomst van opdracht (OVO) werkt, behalve fiscaal zelfstandigen. Het doel van deze wetswijziging is het bestrijden van onderbetaling en misbruik van opdrachtnemers. Vorige week dinsdag is de wet gepubliceerd in het Staatsblad.

Nieuwe definitie dienstbetrekking

Om minimumloon ook voor opdrachtnemers te bewerkstelligen, is de term ‘dienstbetrekking’ geherdefinieerd. Zo kan een arbeidsverhouding die eerder niet als dienstverband zou worden aangemerkt, nu wel onder dienstbetrekking worden verstaan als dit die arbeidsverhouding ‘maatschappelijk gelijk kan worden gesteld’ aan een dienstverband. Overigens biedt de wet ook mogelijkheid tot uitzondering indien er ‘bijzondere omstandigheden’ gelden.

Meer duidelijk over vijf jaar

Onlangs bleek uit onderzoek van de Inspectie SZW al dat steeds meer werkenden risico lopen op onderbetaling, uitbuiting en te lange werkdagen. Er is namelijk een constante neiging op de arbeidsmarkt om constructies te ontwikkelen die de kosten van arbeid verlagen. Het aantal en de variëteit aan schijnconstructies blijft groeien. Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet wordt geëvalueerd hoe doeltreffend deze in de praktijk is. Pas dan zal blijken of de wetswijziging een doeltreffende aanpak is of een doekje tegen het bloeden.