Nieuws
Publicatiedatum: 15 augustus 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Meer rechten voor werknemers zonder vaste werktijden

Werknemers met grotendeels of geheel onvoorspelbare werktijden hebben voortaan recht om niet in te gaan op een verzoek van de werkgever om te komen werken als dat geen afgesproken referentiedag is. Sinds 1 augustus zijn werkgevers verplicht voor dit soort werknemers – dat kunnen oproepkrachten zijn, maar ook medewerkers met een tijdelijk of vast dienstverband –  referentiedagen vast te leggen. Op die dagen moet een werknemer wel gehoor geven aan een oproep, op andere dagen hoeft dat niet.

Recht op loon bij afzegging

Werknemers met onvoorspelbare werktijden, maar wel een vast of tijdelijk contract, krijgen bovendien dezelfde rechten als oproepkrachten. Dat betekent dat de werkgever uiterlijk vier dagen van te voren verplicht is door te geven aan de werknemer als hij geen gebruik wil maken van de medewerker op afgesproken referentiedagen. Is de afzegging minder dan vier dagen, dan heeft de werknemer alsnog recht op loondoorbetaling.

Recht op meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Beide zaken komen voort uit de implementatie van de EU-richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, net als het nieuwe recht van werknemers om de werkgever te vragen om meer voorspelbare arbeidvoorwaarden. Denk aan een vaste arbeidstijd per week of een vast contract in plaats van een tijdelijke. Werknemers die minimaal een half jaar in dienst zijn mogen eens per jaar zo’n verzoek doen. Werkgevers met meer dan tien werknemers hebben een maand de tijd om te reageren, bij minder dan tien is dat drie maanden. Is er niet op tijd gereageerd, dan is het verzoek automatisch ingewilligd.