Nieuws
Publicatiedatum: 18 juli 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
NVP sollicitatiecode

Volwaardig loon voor jongere

De Ministerraad heeft ingestemd met Asschers voorstel om het minimumjeugdloon aan te passen. Met het voorstel wil minister Asscher dat 21 en 22-jarigen stapsgewijs recht krijgen op het reguliere minimumloon. Ook is het de bedoeling dat het minimum jeugdloon voor 18 tot 20-jarigen omhoog gaat. De beoogde ingangsdatum van het aangepaste jeugdloon is 1 juli 2017. Heeft u dus jongeren onder de 22 jaar in dienst, dan is de kans groot dat zij over een jaar een forse loonsverhoging moeten krijgen.

Nederland loopt achter
Vorig jaar was er veel protest tegen het minimumjeugdloon. Het belangrijkste argument van jongerenorganisaties: jongeren verdienen ongeveer de helft van een ‘volwassen loon’ maar betalen wel overal de volle prijs voor, inclusief voor eerste levensbehoeften. Bovendien wordt er in de meeste EU-landen geen apart minimumloon voor jeugd gehanteerd. Wat dat betreft loopt Nederland dus een stap achter.

Verandering
Het minimumjeugdloon wordt niet in één keer afgeschaft, maar dit gebeurt stapsgewijs. Het minimumloon geldt in de toekomst voor jongeren tot 21 jaar, in plaats van tot 23 jaar zoals het nu is. Bovendien stijgt het loon van jongeren van 18 tot en met 20 jaar ook . Dit is een maatregel die het kabinet voorstelt, om er zo voor te zorgen dat leeftijd niet een doorslaggevende rol gaat spelen bij het aannemen van personeel.