Nieuws
Publicatiedatum: 22 februari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Verbod op personeelsafspraken werkgevers onderling

Het is verboden voor werkgevers, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties om afspraken te maken elkaars personeel niet te werven of aan te nemen. Dergelijke afspraken zijn verboden op grond van de Europese en Nederlandse mededingingsregels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft meerdere berichten ontvangen over dergelijke afspraken.

Verstoring arbeidsmarkt

Afspraken elkaars personeel niet te werven verstoren niet alleen de arbeidsmarkt, ze leiden bovendien tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Op korte termijn is dit gunstig voor de werkgever. Hij kan besparen op de loonkosten. Maar het is uiterst nadelig voor de werknemer.

Samenleving

Gebrek aan goed gekwalificeerd personeel, zoals in de techniek- en energiesector, kunnen deze afspraken technische innovatie in de weg staan en zelfs afremmen. Dat raakt de hele samenleving.