Nieuws
Publicatiedatum: 2 februari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen
Ziekteverzuim

Werkgevers verwachten toename ziekteverzuim

Bijna de helft van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zag tijdens de afgelopen coronaperiode het frequent kortdurend verzuim wegens stress, conflicten of privéproblemen flink toenemen. Voor de aankomende tijd verwacht een op de vijf meer langdurig uitval door psychische klachten. En een op de drie voorziet een verhoging van de verzuimfrequentie. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek onder ruim 500 MKB-bedrijven van verzekeraar Interpolis.

Preventie

In antwoord op het veranderende verzuim geven werkgevers aan ook meer te doen aan preventie in deze coronatijden. Populair zijn: meer betrokkenheid tonen met werknemers (60%), personeel meer en duidelijker waarderen (51%) en meer doorgroeimogelijkheden bieden aan medewerkers (23%). Werkgevers blijken overigens de lengte van langdurig verzuim te onderschatten. Men schat dat iemand met psychische klachten gemiddelde 132 dagen uitvalt. In werkelijkheid zijn het 290 dagen.