Nieuws
Publicatiedatum: 18 april 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
stagevergoeding

Wijzigingen in loonkostensubsidies per 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 vervalt het zogenaamde lage inkomensvoordeel (LIV), een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers met een laag inkomen in dienst nemen. Het effect van de LIV blijkt te gering. Ook veranderen twee van de vier regelingen voor het loonkostenvoordeel (LKV). De LKV voor oudere werknemers wordt afgebouwd en de LKV voor herplaatsing van arbeidsgehandicapten wordt juist verruimd. De Eerste Kamer heeft op 16 april ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

LKV in dienst nemen oudere werknemers sterft uit

Het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in nemen, wordt afgebouwd. Dat voordeel bedroeg maximaal €6.000 per jaar en gold voor drie jaar. De afbouw betekent dat de LKV voor oudere werknemers die in dienst zijn getreden sinds 1 januari 2024 per 1 januari 2025 wordt verlaagd en per 1 januari 2026 wordt afgeschaft. Voor contracten van voor 1 januari 2024 verandert er niets. Voor de lichting 2023 loopt de regeling automatisch af in 2025, hun derde jaar. Hiervoor blijft het maximum van € 6.000 gelden.

LKV herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer verruimd

Vanaf 1 januari worden de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Met de verruiming kunnen meer werkgevers een beroep doen op de LKV als zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in de organisatie. De tegemoetkoming kan oplopen tot €6.000, voor één jaar.

LKV in dienst nemen arbeidsgehandicapten ongewijzigd

Voor het in dienst nemen van een nieuwe arbeidsgehandicapte blijft de LKV-regeling bestaan. Werkgevers kunnen maximaal €6.000 per jaar aan loonkostenvoordeel aanvragen over een periode van drie jaar.

LKV in dienst neme doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden ongewijzigd

Werkgevers kunnen ook LKV krijgen voor nieuwe werknemer die vallen onder de zogenaamde doelgroep banenafspraak of een werknemer een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet valt en belemmeringen ondervindt bij het volgen van scholing. Het voordeel kan oplopen tot maximaal €2.000 per jaar en geldt gedurende drie jaar.

Doelgroepverklaring noodzakelijk

Voor alle LKV-aanvragen is er één loket: het UWV. Om in aanmerking te komen moet de werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring bij het UWV aanvragen. Na drie maanden kan dat niet meer en vervalt het recht op LKV. Voor herplaatsing van arbeidsgehandicapte werknemers gelden andere regels.