Nieuws
Publicatiedatum: 5 februari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Ziekmelden ná ontslagaanvraag staat dat ontslag niet in de weg

Als een medewerker zich ziekmeldt nádat zijn werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV, is het zogenaamde opzegverbod bij ziekte niet van toepassing. Zo oordeelde de kantonrechter in een geschil tussen Océ, een printbedrijf, en zijn medewerker van wie het bedrijf af wilde wegens bedrijfseconomische redenen. De rechter legde daarmee een uitspraak van het Hof in een andere zaak naast zich neer. Daarin oordeelde het Hof dat een ziekmelding na het aanvragen van een ontslagvergunning wel als opzegverbod geldt als de ontslagvergunning wordt geweigerd. Zo bleek onlangs uit uitspraak van Rechtbank Limburg.

Rechter waakt voor misbruik opzegverbod

De Wet flexibiliteit en zekerheid regelt dat ziekmelding na aanvraag van de ontslagvergunning geen geldig opzegverbod is. Als het opzegverbod nog steeds zijn volle werking herkrijgt als de ontslagvergunning wordt geweigerd, lig ‘misbruik op de loer,’ aldus de kantonrechter. Ook al is de medewerker arbeidsongeschikt, dit staat los van de ontbindingsprocedure.

Niet ingaan op verweer komt werkgever duur te staan

Ook al gaf de rechter de werkgever gelijk en is de late ziekmelding geen geldig opzegverbod, het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd in deze zaak toch afgewezen. De medewerker had namelijk meerdere stellingen en argumenten in zijn verweerschrift opgenomen. De werkgever had in reactie hierop simpelweg verwezen naar een ‘twee ordners dikke UWV-procedure’ en ging niet in op het verweer. Daar nam de rechter helaas geen genoegen mee.