Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 13 november 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief Informeren aanvraag deskundigenoordeel

Is de re-integratie van uw medewerker vastgelopen, of kunt u het niet eens worden over het verloop van het re-integratietraject? Dan kunt u ervoor kiezen om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Het UWV onderzoekt of u én uw medewerker voldoende hebben meegewerkt aan de re-integratie en onderzoekt of het huidige of nieuwe takenpakket van de medewerker wel passend is. Het UWV zal hiervoor ook met uw medewerker in gesprek gaan. Het is belangrijk om duidelijk aan uw medewerker te communiceren welke stappen u onderneemt om de re-integratie van uw medewerker te bevorderen. Gebruik deze modelbrief om uw medewerker op de hoogte te stellen van het feit dat u een deskundigenoordeel heeft aangevraagd bij het UWV.