Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 18 februari 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Voorbeeldbrief Toekennen verhuiskosten medewerker

Gaat uw medewerker verhuizen? Dan kunt u een vergoeding voor de verhuiskosten bieden. Deze vergoedingen voor verhuiskosten kunt u onbelast aanbieden als de verhuizing verband houdt met zijn of haar dienstbetrekking. De voorwaarden voor onbelast vergoeden zijn:

  • de medewerker verhuist binnen 2 jaar na de overplaatsing;
  • de werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk. Na de verhuizing is de afstand tussen de nieuwe woning en het werk ten minste 60% korter.

De onbelaste verhuiskostenvergoeding mag maximaal € 7.750 bedragen, naast de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel. Gebruik deze modelbrief om uw medewerker op de hoogte te stellen van de vergoeding die u voor de verhuizing beschikbaar stelt.